HU4: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (HU4 - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/10/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 6/10/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 26/10/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.