Hụt doanh thu bất động sản từ công ty con, Tín Nghĩa (TIP) báo lợi nhuận quý II/2022 giảm 41,8%

CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã TIP ) công báo lợi nhuận quý II/2022 giảm 41,8% so với cùng kỳ về 11,7 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng đầu năm giảm 70,6% về 17,64 tỷ đồng.

Trong quý II/2022, Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa ghi nhận doanh thu đạt 38,45 tỷ đồng, giảm 34,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 11,7 tỷ đồng, giảm 41,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 67,9% về còn 63,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 39,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 15,74 tỷ đồng về 24,32 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng thêm 5,12 tỷ đồng và tiếp tục ghi nhận lỗ 4,86 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 9,98 tỷ đồng); chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 41%, tương ứng tăng thêm 2,52 tỷ đồng lên 8,66 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Hụt doanh thu bất động sản từ công ty con, Tín Nghĩa (TIP) báo lợi nhuận quý II/2022 giảm 41,8% ảnh 1

Cơ cấu doanh thu của TIP (Nguồn: BCTC).

Công ty cho biết, doanh thu giảm trong kỳ do hoạt động kinh doanh đất nền của Công ty con là Công ty cổ phần Tín Khải không phát sinh nên giảm so với cùng kỳ là 22,17 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, CTCP Tín Khải đóng góp 3,2 tỷ đồng doanh thu so với cùng kỳ 84,56 tỷ đồng.

Được biết, tính tới 30/6/2022, Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa đang sở tỷ lệ lợi tích là 99,88% và tỷ lệ quyền biểu quyết là 82,38% vốn tại CTCP Tín Khải, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Theo tìm hiểu, CTCP Tín Khải đang là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Thạnh Phú tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với quy mô 64,4 ha. Trong đó, 263.000m2 đất ở, 40.500m2 đất tái định cư, 44.100m2 đất thương mại dịch vụ, trường học và đất giao thông, cây xanh là 261.600m2. Tính tới 31/12/2021, dự án vẫn còn 2,7ha đất chưa đền bù giải toả.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa ghi nhận doanh thu đạt 76,97 tỷ đồng, giảm 50,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 17,64 tỷ đồng, giảm 70,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 175,93 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 85,59 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 20,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trái với kết quả kinh doanh lao dốc, dòng tiền kinh doanh trong 6 tháng của Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa có sự cải thiện đáng kể. Cụ thể, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 934,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 85,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 16,3 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 52,7 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tăng 91% so với đầu năm lên 1.833,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.096,1 tỷ đồng, chiếm 59,8% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 361,8 tỷ đồng, chiếm 19,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 165,7 tỷ đồng, chiếm 9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Điểm đáng lưu ý, trong kỳ, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 406,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 879,8 tỷ đồng lên 1.096,1 tỷ đồng.

Hụt doanh thu bất động sản từ công ty con, Tín Nghĩa (TIP) báo lợi nhuận quý II/2022 giảm 41,8% ảnh 2

Cơ cấu các khoản phải thu, phải nộp khác của TIP tính tới 30/6/2022. (Nguồn: BCTC).

Về phần nguồn vốn, biến động lớn nhất là phải trả ngắn hạn khác tăng 6.926,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 845 tỷ đồng lên 857,2 tỷ đồng và chiếm 46,8% tổng nguồn vốn.

Như vậy, nhiều khả năng lượng tiền mặt tăng thêm trong 6 tháng đầu năm chủ yếu là phải trả ngắn hạn khác tăng thêm.

Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa có thuyết minh trong 6 tháng đầu năm ghi nhận các khoản phải trả, phải nộp khác là tiền tăng vốn 845,8 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,275.28

0.59 (0.05%)

 
VNIndex 1,275.28 0.59 0.05%
HNX 302.59 -0.43 -0.14%
UPCOM 92.84 0.2 0.22%
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022