ICC: Ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp (Mã chứng khoán: ICC - UpCOM)

Mã ISIN:

VN000000ICC9

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2024

Lý do mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 07/2024

- Địa điểm thực hiện: Tầng 26, số 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông