IMI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Viện máy và Dụng cụ Công nghiệp

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Viện máy và Dụng cụ Công nghiệp

Mã chứng khoán: IMI

Mã ISIN: VN000000IMI5

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Gửi Phiếu lấy ý kiến của cổ đông trước 16h00 ngày 28/12/2021

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Viện máy và Dụng cụ Công nghiệp, số 46 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Dự thảo Điều lệ Viện IMI bổ sung, sửa đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản quy phạm Pháp luật hiện hành; miễn nhiệm 01 Kiểm soát viên và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên Viện IMI, nhiệm kỳ 2018-2023.(Thời gian, địa điểm, phương thức gửi tài liệu cụ thể sẽ được Viện IMI thông báo tới các cổ đông trong Văn bản lấy ý kiến cổ đông).