IMP: Ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM (Mã chứng khoán: IMP - HOSE)

Mã ISIN:

VN000000IMP0

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2024

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: từ ngày 25/07/2024 đến ngày 06/08/2024- Địa điểm thực hiện: Trụ sở CTCP Dược phẩm Imexpharm, địa chỉ: số 04 đường 30/4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Nội dung lấy ý kiến: lấy ý kiến về một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông phù hợp theo Điều lệ Công ty. Nội dung chi tiết sẽ được đăng trên website của công ty và trong thư mời và tài liệu xin ý kiến gửi cho cổ đông.