INN: cổ đông đòi trả cổ tức cao

(ĐTCK) Tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 của CTCP Bao bì và In nông nghiệp (INN), vừa diễn ra, phương án chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ thấp nhất là 16%, mà HĐQT của INN đề xuất, đã không nhận được sự đồng tình của nhiều cổ đông tổ chức lẫn cá nhân. 
INN: cổ đông đòi trả cổ tức cao

Cũng như nhiều cổ đông khác, CTCK Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS), một cổ đông lớn của INN đề xuất tăng cổ tức lên 20%, tương đương mức chi trả năm 2014. Chốt lại, Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh đề ra cho năm 2015: 668,5 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 64,8 tỷ đồng, cổ tức 20%.

Ngoài tập trung rà soát, đổi mới quy trình sản xuất, tiết kiệm chi phí để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, trong năm nay, INN bắt đầu triển khai xây dựng giai đoạn 1 Nhà máy bao bì phức hợp tại Hưng Yên, với tổng mức đầu tư dự kiến từ 100-150 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có và đi vay. 

Tin bài liên quan