KBC thoái vốn góp tại công ty con, mua lại trước hạn 1.000 tỷ đồng trái phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hội đồng quản trị CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) thông qua việc sẽ chuyển nhượng 1.091 tỷ đồng vốn góp, tương đương 100% vốn điều lệ tại Kinh Bắc - Đà Nẵng.
KBC thoái vốn góp tại công ty con, mua lại trước hạn 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Thời gian hoàn thành chuyển nhượng là 29/3, công ty chưa tiết lộ giá trị chuyển nhượng. Điểm đáng chú ý, mới tháng trước, KBC vừa quyết định tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng (Kinh Bắc - Đà Nẵng) từ 720 tỷ đồng lên gần 1.100 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2022 của KBC, Kinh Bắc - Đà Nẵng được thành lập năm 2018, trụ sở tại Đà Nẵng. Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê.

Vốn điều lệ ban đầu của Kinh Bắc - Đà Nẵng 600 tỷ đồng. Đến 19/08/2020, vốn điều lệ của công ty tăng lên 720 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 30/3 HĐQT KBC cũng thông qua việc vay vốn tín chấp CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang, hạn mức 1.000 tỷ đồng. Thời hạn vay tối đa 2 năm.

Đến ngày 31/03 HĐQT KBC thống nhất mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng lô trái phiếu KBCH2124003, lãi suất mua lại 11,4%/năm.

Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, được phát hành ngày 11/11/2021. Giá mua lại bằng tổng mệnh giá trái phiếu mua lại và lãi phát sinh.

Đầu tháng 3, Công ty cũng thông qua mua lại trước hạn 1.000 tỷ đồng lô trái phiếu KBCH2123002. Thời gian mua lại dự kiến vào 05/04. Lô trái phiếu có thời hạn 2 năm, được phát hành ngày 03/06/2021.

Tin bài liên quan