Khách sạn Đông Á (DAH): Năm 2021 báo lãi hơn 39 tỷ đồng, xóa lỗ luỹ kế

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (Mã chứng khoán DAH - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
Khách sạn Đông Á (DAH): Năm 2021 báo lãi hơn 39 tỷ đồng, xóa lỗ luỹ kế

Theo đó, trong quý IV/2021, Công ty ghi nhận doanh thu tăng thêm 373,03 tỷ đồng lên 377,51 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 24,72 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 31,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng thêm 42,62 tỷ đồng lên 34,41 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 68,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 15,4 tỷ đồng về 7,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 45,5%, tương ứng giảm 0,15 tỷ đồng về 0,18 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu tăng thêm 679,26 tỷ đồng lên 691,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 39,17 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 33,14 tỷ đồng.

Với việc ghi nhận lãi trong năm 2021, công ty đã xóa được lỗ lũy kế và hiện tại tới 31/12/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là dương 16 tỷ đồng.

Năm 2021, DAH đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần là 505 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 43 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty không hoàn thành 91,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trái với kết quả kinh doanh cải thiện, dòng tiền kinh doanh có dấu hiện thâm hụt. Cụ thể, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận âm 250,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 0,76 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 181,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 437,1 tỷ đồng, chủ yếu là phát hành thêm cổ phiếu.

Như vậy, trong năm tài chính công ty đã huy động thêm dòng vốn bên ngoài để bù đắp thâm hụt dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Được biết, từ năm 2016 tới nay, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm lớn nhất là năm 2017 với giá trị âm 10,9 tỷ đồng. Như vậy, năm 2021 là năm dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục 250,3 tỷ đồng, chủ yếu do công ty tăng các khoản phải thu ngắn hạn đột biến.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của công ty tăng 83,7% so với đầu năm lên 1.126,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 528,18 tỷ đồng, chiếm 46,9% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 232,97 tỷ đồng, chiếm 20,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 183,5 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn của DAH tính tới 31/12/2021.

Các khoản phải thu ngắn hạn của DAH tính tới 31/12/2021.

Điểm đáng lưu ý, trong năm 2021, các khoản phải thu ngắn hạn tăng thêm 177,92 tỷ đồng lên 183,46 tỷ đồng. Trong đó, lần đầu tiên xuất hiện nhiều khoản phải thu của các công ty như 99,8 tỷ đồng của Công ty TNHH Quang Ngân Việt Nam; 20,6 tỷ đồng CTCP Đầu tư thương mại và xuất nhập CFS; 19,6 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thép Miền Nam …

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu DAH tăng 230 đồng lên 9.840 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan