Khải Hoàn Land dự kiến IPO tối đa 32 triệu cổ phiếu trên HOSE

Khải Hoàn Land dự kiến IPO tối đa 32 triệu cổ phiếu trên HOSE

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (Khải Hoàn Land) thông qua kế hoạch đấu giá cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Ngày 05/02/2021, Khải Hoàn Land thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO), khối lượng chào bán tối đa 20% vốn điều lệ, tương ứng 32 triệu cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu hoặc phát hành thêm cổ phiếu mới.

Phương thức chào bán sẽ đấu giá công khai qua HOSE, giá chào bán do HĐQT quyết định.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Land cũng thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong thời gian tới, doanh nghiệp uỷ quyền cho HĐQT quyết định các thủ tục liên quan.

Được biết, trong năm 2020, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu đạt 303 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 96,7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 121,8% và 848% so với thực hiện trong năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 34,8% lên thành 47,2%.

Trong năm tài chính, bên cạnh lợi nhuận gộp tăng 201,3% lên 143,1 tỷ đồng, chi phí bán hàng có dấu hiệu giảm 39,3% về còn 21,3 tỷ đồng. Chính vì lợi nhuận gộp tăng và chi phí bán hàng giảm đã giúp lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng mạnh.

Xét theo cơ cấu doanh thu, doanh thu của Khải Hoàn Land đến toàn bộ từ dịch vụ môi giới bất động sản.

Đẩy mạnh huy động vốn trong năm 2020, dòng tiền chảy mạnh vào khoản phải thu

Được biết, ngày 14/08/2020, Khải Hoàn Land tăng vốn điều lệ từ 1.200 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 400 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong năm tài chính 2020, doanh nghiệp đã tăng vay nợ ngắn hạn và dài hạn thêm 342,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 1.883% so với đầu năm lên 360,9 tỷ đồng. Như vậy, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đã tăng từ 1,3% lên thành 15,2% trên tổng nguồn vốn.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020, toàn bộ nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Khải Hoàn Land là trái phiếu, lãi suất giao động từ 11% đến 12%/năm.

Như vậy, trong năm tài chính, Khải Hoàn Land đã huy động thêm được 742,7 tỷ đồng từ cổ phiếu và trái phiếu.

Đối ứng với nguồn vốn, trong năm 2020 có 2 khoản mục tài sản tăng lên chủ yếu. Thứ nhất, khoản tiền và các khoản tương đương tiền tăng 142,6 tỷ đồng lên 161,9 tỷ đồng; và thứ hai là các khoản phải thu dài hạn tăng thêm 799,5 tỷ đồng so với đầu năm lên 1.316,2 tỷ đồng. Như vậy, hai khoản mục này tăng thêm 942,1 tỷ đồng và cũng tương ứng với hai khoản mục vốn góp của chủ sở hữu và nợ vay ngắn hạn & dài hạn.

Như vậy, đa phần dòng tiền huy động được trong năm 2020 đã chảy vào khoản phải thu dài hạn.

Doanh nghiệp có thuyết minh, trong kỳ phải thu dài hạn của Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh là 800 tỷ đồng, cùng kỳ không có. Theo đó, Khải Hoàn Land và Giao Hưởng Xanh đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh nhằm hợp tác đầu tư kinh doanh dự án La Partenza. Trong đó, Khải Hoàn Land góp 800 tỷ đồng vào dự án và sẽ nhận được 450 căn hộ tại dự án này.

Dự án La Partenza được UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh làm chủ đầu tư theo Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 7/4/2015. Theo đó, diện tích lô đất là 18.412,6 m2, diện tích sàn xây dựng 50.493,52m2, quy mô 3 block cao tầng gồm 1.218 căn hộ cùng 27 căn Shophouse.

Trong khi Giao Hưởng Xanh được thành lập ban đầu là Công ty TNHH K95 do Khải Hoàn Land sở hữu 100% vốn điều lệ. Tuy nhiên, tính tới 12/02/2020, Giao Hưởng Xanh có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, ông Đinh Hoàng Tâm sở hữu 75% vốn điều lệ và ông Võ Công Hậu sở hữu 25% vốn điều lệ còn lại.

Như vậy, có mối quan hệ giữa Khải Hoàn Land và Giao Hưởng Xanh trước đây.

Việc tài sản của doanh nghiệp chủ yếu nằm ở bên ngoài bằng việc tham gia góp vốn, hợp tác với các đối tác. Trong đó, tổng khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn lên tới 1.991,7 tỷ đồng, chiếm 84% tổng tài sản. Điều này sẽ gây rủi ro cho nhà đầu tư bên ngoài về việc kiểm soát chất lượng khoản phải thu.

Tin bài liên quan