Khải Hoàn Land: Quý I/2021 khoản phải thu lên tới 2.076,1 tỷ đồng, chiếm 84,8% tổng tài sản

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (Khải Hoàn Land) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.
Khải Hoàn Land: Quý I/2021 khoản phải thu lên tới 2.076,1 tỷ đồng, chiếm 84,8% tổng tài sản

Theo đó, trong quý I/2021, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu đạt 80,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 335,3% và 305,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 44% về chỉ còn 31%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 206,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 16,7 tỷ đồng lên 24,8 tỷ đồng; chi phí lãi vay tăng 417,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 9,6 tỷ đồng lên 11,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 5,6% lên 7,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17,6% lên 10 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong kỳ, bên cạnh lợi nhuận gộp tăng thì chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng tương đối mạnh.

Được biết, trong năm 2021, Khải Hoàn Land đặt kế hoạch doanh thu là 1.514,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 321,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 400% và 232,1% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 2,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bên cạnh lợi nhuận tăng thì dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm. Cụ thể, trong quý I/2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 95,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 178 tỷ đồng. Nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền kinh doanh âm là do doanh nghiệp tiếp tục gia tăng mạnh khoản phải thu ngắn hạn. Để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh, doanh nghiệp đã phải huy động dòng tiền từ tài chính và chủ yếu là đi vay.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của Khải Hoàn Land tăng 3,2% so với đầu năm lên 2.447,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu dài hạn đạt 1.315,4 tỷ đồng, chiếm 53,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 760,7 tỷ đồng, chiếm 31,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 213,7 tỷ đồng, chiếm 8,7% tổng tài sản.

Như vậy, hai khoản mục phải thu ngắn hạn và dài hạn đạt tới 2.076,1 tỷ đồng, chiếm 84,8% tổng tài sản.

Trong số khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn có tới 1.609,1 tỷ đồng là phải thu khác liên quan tới các bên liên quan. Đơn cử, khoản 800 tỷ đồng liên quan phải thu dài hạn và 196,3 tỷ đồng phải thu ngắn hạn tại Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh. Được biết, Khải Hoàn Land có ký hợp đồng hợp tác với Giao hưởng Xanh để hợp tác đầu tư kinh doanh dự án La Partenza.

Ngoài ra, khoản phải thu dài hạn 490 tỷ đồng của Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu. Doanh nghiệp cho biết đây là khoản ký hợp đồng vay vốn trung và dài hạn với mục đích tài trợ vốn cho dự án Khu đô thị mới Gò Găng – Vũng Tàu, theo đó số tiền 490 tỷ đồng có thời hạn vay 12 tháng và có thể gia hạn thời gian.

Như vậy, tài sản của Khải Hoàn Land hiện tại có tới 84,8% thuộc sở hữu bên ngoài từ những đối tác, cũng như các công ty liên quan thay vì trực tiếp quản lý.

Trong kỳ, đáng chú ý khoản phải thu ngắn hạn tăng 12,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 85,2 tỷ đồng lên 760,7 tỷ đồng và đây chính là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm 95,2 tỷ đồng trong kỳ.

Ngoài ra, trong kỳ tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 13,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 49,1 tỷ đồng lên 410 tỷ đồng và chiếm 16,8% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Trong đó, chủ yếu là vay nợ ngắn hạn tăng thêm để bổ sung thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính trong kỳ.

Tin bài liên quan