Khánh Hòa kêu gọi các nhà đầu tư châu Âu thông qua chương trình xúc tiến đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
Khánh Hòa kêu gọi các nhà đầu tư từ châu Âu nghiên cứu vào tìm hiểu, hợp tác, đầu tư tại địa phương thông qua chương trình xúc tiến đầu tư EuroCham - Khánh Hòa năm 2024.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư EuroCham - Khánh Hòa năm 2024 tại Thành phố Nha Trang nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh; kêu gọi các nhà đầu tư từ châu Âu nghiên cứu vào tìm hiểu, hợp tác, đầu tư tại Khánh Hòa; góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Yêu cầu của việc tổ chức phải đúng quy định của pháp luật; hết sức thiết thực; có mục tiêu, nội dung cụ thể; thành phần tham gia là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, tổ chức, hiệp hội… có uy tín, quy mô lớn, mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu, hợp tác và đầu tư tại Khánh Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các đơn vị liên quan tiếp tục làm việc với Tập đoàn Hùng Nhơn, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham)… cùng nghiên cứu, trao đổi, thống nhất các vấn đề liên quan để xây dựng và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư EuroCham - Khánh Hòa năm 2024 với mục đích, yêu cầu nói trên tại Thành phố Nha Trang vào thời điểm phù hợp.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa lưu ý tiếp thu ý kiến góp ý, trao đổi thảo luận của các thành viên dự họp về hình thức, tính chất, quy mô tổ chức; về nội dung và thành phần tham dự.

Tin bài liên quan