KHB thông qua phương án tăng vốn lên 262 tỷ đồng

(ĐTCK)  Đã có không ít bất ngờ tại ĐHCĐ thường niên năm 2014 của CTCP Khoáng sản Hòa Bình (KHB) vừa diễn ra.
KHB thông qua phương án tăng vốn lên 262 tỷ đồng

Theo đó, ĐHCĐ thông qua phương án tăng vốn từ 62,7 tỷ đồng lên 262,7 tỷ đồng trong năm nay. Cụ thể, KHB sẽ phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, với giá dự kiến 10.000 đồng/CP.

200 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành này, KHB dự kiến chi 150 tỷ đồng cho mua mỏ khoáng sản; 40 tỷ đồng mua máy móc, thiết bị khai thác mỏ, số còn lại bổ sung vốn lưu động.

ĐHCĐ đã miễn nhiệm toàn bộ HĐQT, Ban Kiểm soát đương nhiệm, thay vào đó là các nhân sự mới. Vị trí Chủ tịch HĐQT của bà Đỗ Thị Cẩm Thúy được thay bởi bà Phạm Thị Hinh. ĐHCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh 2014, với 60 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 6 tỷ đồng.

Cổ phiếu KHB hiện đang bị Sở GDCK Hà Nội đưa vào diện bị kiểm soát, do kết quả kinh doanh hai năm liên tiếp 2012- 2013 lỗ.

Tin bài liên quan