Khối ngoại bán ròng hơn 362 tỷ đồng trong phiên 3/4

Khối ngoại bán ròng hơn 362 tỷ đồng trong phiên 3/4

(ĐTCK) Sau phiên mua ròng nhẹ hơn 77 tỷ đồng phiên hôm qua, khối ngoại đã quay trở lại bán ròng mạnh 362,62 tỷ đồng trong phiên hôm nay.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 23,88 triệu đơn vị, giá trị 1.370,72 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 93% về khối lượng và gần 70% về giá trị so với phiên hôm qua (2/4).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 29,31 triệu đơn vị, giá trị 1.710,28 tỷ đồng, tăng gần 140% về khối lượng và 130% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 5,43 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 339,56 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng chỉ 81.860 đơn vị, giá trị mua ròng 61,19 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất NVL với giá trị 45,4 tỷ đồng, tương ứng 608.230 đơn vị, và cũng là mã được mua ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là HBC với giá trị 16,7 tỷ đồng, tương ứng 362.750 đơn vị. Tiếp theo là DHG với giá trị 13,1 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng khác có ROS (3,7 tỷ đồng); STB (5,9 tỷ đồng); VND (6,15 tỷ đồng); PVD (7,4 tỷ đồng); HDB (8,11 tỷ đồng); MSN (12,4 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VNM với giá trị 92 tỷ đồng, tương ứng 471.930 đơn vị. Đứng thứ 2 là VIC với giá trị 78,4 tỷ đồng, tương ứng 643.860n đơn vị. Tiếp theo là GAS với giá trị 45,4 tỷ đồng, tương ứng 339.420 đơn vị.

VJC bị bán 30,7 tỷ đồng, tương ứng 136.360 đơn vị; PLX bị bán 20,4 tỷ đồng, tương ứng 244.190 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác có VCI (9,9 tỷ đồng): VCB (11,3 tỷ đồng); HCM (13,4 tỷ đồng); HDG (13,6 tỷ đồng); VRE (16 tỷ đồng); HPG (16,4 tỷ đồng); CVT (1,97 tỷ đồng)…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 2,51 triệu đơn vị, giá trị 63,58 tỷ đồng, gấp 5 lần về khối lượng và gần 4 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 5,5 triệu đơn vị, giá trị 94,09 tỷ đồng, gấp 2,7 lần về khối lượng và gấp hơn 3 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 3 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 30,51 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại bán ròng 1,49 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 14,48 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VCS với giá trị 4,3 tỷ đồng, tương ứng 16.600 đơn vị. Đứng thứ 2 là SHS với giá trị 2,28 tỷ đồng, tương ứng 94.400 đơn vị. Tiếp theo là TV2 với giá trị 1,76 tỷ đồng, tương ứng 16.700 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác có CIA (632 triệu đồng); VCG (639 triệu đồng); MAS (663 triệu đồng); BVS (1,4 tỷ đồng)...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị 27,5 tỷ đồng, tương ứng 1,06 triệu đơn vị, và cũng là mã bị bán ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là NDN với giá trị bán ròng 3,1 tỷ đồng, tương ứng 151.500 đơn vị. Tiếp theo là SPI với giá trị 2 tỷ đồng, tương ứng 832.900 đơn vị. HUT bị bán ròng 1,85 tỷ đồng, tương ứng 200.000 đơn vị; CEO bị bán 1,74 tỷ đồng, tương ứng 118.400 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác có DBC (514 triệu đồng); PVX (589 triệu đồng); HMH (741 triệu đồng); VIX (1,7 tỷ đồng).

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 2,01 triệu đơn vị, giá trị 55,57 tỷ đồng, giảm hơn 9% về khối lượng và hơn 10% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,04 triệu đơn vị, giá trị 48,12 tỷ đồng, tăng hơn 71% về khối lượng và hơn 42% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 26.342 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 7,45 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 1,02 triệu đơn vị, giá trị mua 28,23 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với giá trị 8,83 tỷ đồng, tương ứng 84.400 đơn vị. Đứng thứ 2 là POW với giá trị 6,22 tỷ đồng, tương ứng 388.300 đơn vị. Tiếp theo là SCS với giá trị 5,23 tỷ đồng, tương ứng 27.700 đơn vị.

GVR được mua ròng 2,54 tỷ đồng, tương ứng 200.000 đơn vị; QNS được mua ròng 2,35 tỷ đồng, tương ứng 40.104 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác có VGG (361 triệu đồng): BCM (789 triệu đồng)…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất BSR với giá trị 8,88 tỷ đồng, tương ứng 347.400 đơn vị. Đứng thứ 2 là IDC với giá trị 5,78 tỷ đồng, tương ứng 240.000 đơn vị. Tiếp theo là OIL với giá trị 4,7 tỷ đồng, tương ứng 227.100 đơn vị.

Bị bán ròng hơn 100 triệu đồng chỉ còn KDF với giá trị 133 triệu đồng.

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 3/4, khối ngoại bán ròng hơn 8,45 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 362,62 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng 381.741 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 77,94 tỷ đồng.

Tin bài liên quan