Khối ngoại bán ròng hơn 588 tỷ đồng trong phiên VN-Index xuyên thủng mốc 1.000 điểm

Khối ngoại bán ròng hơn 588 tỷ đồng trong phiên VN-Index xuyên thủng mốc 1.000 điểm

(ĐTCK) Sau khi bán ròng hơn 436 tỷ đồng phiên đầu tuần thì sang phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục bán ròng 588,63 tỷ đồng với điểm nhấn VIC, khi bị khối ngoại bán ròng hơn 300 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 18,52 triệu đơn vị, giá trị 813,79 tỷ đồng, tăng 111% về khối lượng và 109% về giá trị so với phiên hôm qua (21/5).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 27,53 triệu đơn vị, giá trị 1.425,77 tỷ đồng, tăng hơn 67% về khối lượng và 77% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 9,01 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 611,98 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 7,66 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 415,53 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VCB với giá trị 32,9 tỷ đồng, tương ứng 615.190 đơn vị. Đứng thứ 2 là FRT với giá trị 21,48 tỷ đồng, tương ứng 134.330 đơn vị. Tiếp theo là BMP với 13,88 tỷ đồng, tương ứng 237.330 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có HCM 6,66 tỷ đồng; SCR 6,44 tỷ đồng; DIG 5,1 tỷ đồng; CVT 3,68 tỷ đồng; CTD 3,62 tỷ đồng; VHC 3,5 tỷ đồng; GAS 3,33 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 300,6 tỷ đồng, tương ứng 2,64 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là HPG với giá trị 96,3 tỷ đồng, tương ứng 186 triệu đơn vị. Tiếp theo là VJC với giá trị 50,8 tỷ đồng, tương ứng 288.710 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có NVL 47,5 tỷ đồng; VRE 42,4 tỷ đồng; HDB 25,1 tỷ đồng; DXG 19,1 tỷ đồng; VND 15,8 tỷ đồng; MSN 10,2 tỷ đồng; LDG 7,2 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 8,52 triệu đơn vị, giá trị 114,05 tỷ đồng, gấp hơn 8,5 lần về khối lượng và 6,5 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 7,47 triệu đơn vị, giá trị 87,62 tỷ đồng, gấp hơn 3,6 lần về khối lượng và 2 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng hơn 1,05 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 26,43 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 1,06 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 24,06 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VGC với giá trị 14,7 tỷ đồng, tương ứng 600.000 đơn vị. Đứng thứ 2 là CEO với giá trị 5,2 tỷ đồng, tương ứng 319.800 đơn vị. Tiếp theo là VPI với giá trị 4,28 tỷ đồng, tương ứng 100.000 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có VCS 1,55 tỷ đồng; SHS 1,25 tỷ đồng; PVS 843 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất PLC với giá trị 1,04 tỷ đồng. Tiếp theo là SHB 365 triệu đồng; NDN 195 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 632.658 đơn vị, giá trị 40,31 tỷ đồng, giảm hơn 70% về khối lượng và 25% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,31 triệu đơn vị, giá trị 43,39 tỷ đồng, giảm hơn 20% về khối lượng nhưng tăng nhẹ 7% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 678.172 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 3,08 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 509.509 đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 13,3 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với giá trị 4,24 tỷ đồng, tương ứng 50.900 đơn vị. Đứng thứ 2 là MCH với 2,17 tỷ đồng, tương ứng 22.300 đơn vị. Tiếp theo là QNS với giá trị 1,45 tỷ đồng, tương ứng 34.600 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có SCS 1,17 tỷ đồng; WSB 517 triệu đồng; KDF 469 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất POW với giá trị 7 tỷ đồng, tương ứng 504.900 đơn vị. Đứng thứ 2 là BSR giá trị 6,5 tỷ đồng, tương ứng 331.100 đơn vị. Tiếp theo là VGT với giá trị 1,37 tỷ đồng, tương ứng 120.000 đơn vị.

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 22/5, khối ngoại đã bán ròng hơn 8,64 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 588,63 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại  bán ròng hơn 8,21 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 436,29 tỷ đồng.

Tin bài liên quan