Ảnh Internet

Ảnh Internet

KHP đưa ra 2 phương án lợi nhuận 2016

(ĐTCK) ĐHCĐ CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn cho các dự án đầu tư xây dựng, hiện đại hóa lưới điện Khánh Hòa và đầu tư mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định của Công ty giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, Công ty sẽ phát hành 2 đợt, đợt 1 trong năm 2016, số lượng hơn 20 triệu cổ phiếu, theo tỷ lệ 2:1, với giá 10.000 đồng/CP, qua đó tăng vốn điều lệ từ hơn 415,5 tỷ đồng lên gần 615,8 tỷ đồng. Đợt 2 phát hành trong năm 2017, số lượng phát hành hơn 15 triệu cổ phiếu, theo tỷ lệ 4:1, với giá 10.000 đồng/CP, qua đó tăng vốn điều lệ lên gần 766 tỷ đồng.

Năm 2015, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 113,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 89,2 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2016 của KHP là đạt 55,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong trường hợp không kịp tăng vốn điều lệ; trường hợp tăng vốn điều lệ thành công, kế hoạch lợi nhuận là 57,2 tỷ đồng.

Đại hội cũng thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 10% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ hiện hành, trong đó đã tạm ứng 5%. Kế hoạch cổ tức năm 2016 là 5%% nếu tăng vốn thành công, 7% nếu tăng vốn thành công.

Tin bài liên quan