KHP sẽ đầu tư hơn 2.500 tỷ trong 5 năm tới vào hệ thống lưới điện

KHP sẽ đầu tư hơn 2.500 tỷ trong 5 năm tới vào hệ thống lưới điện

(ĐTCK) CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP - HOSE) bổ sung tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2016 phương án đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 350 tỷ đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020, KHP đã xác định tổng mức đầu tư 5 năm tới cho các dự án lưới điện 110 KV khoảng 2.513 tỷ đồng (trong đó lần lượt qua các năm là 558 tỷ đồng, 618 tỷ đồng, 445 tỷ đồng, 403 tỷ đồng và 370 tỷ đồng). 

Nguồn vốn để thực hiện dự án, KHP dự kiến sẽ thu xếp nguồn vốn đối ứng 30% (từ nguồn vốn tự có và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ) và đi vay 70% vốn còn lại.

Căn cứ vào tổng nhu cầu vốn đầu tư và kế hoạch sắp xếp nguồn vốn tự có của Công ty, trong giai đoan 2016 - 2020, KHP cần tăng vốn điều lệ thêm khoảng 350 tỷ đồng để bù đắp nguồn vốn thiếu hụt cho kế hoạch đầu tư giai đoạn này, đồng thời, bảo toàn được hế số vốn vay/vốn chủ sở hữu không vượt quá 3 lần, đáp ứng điều kiện vay vốn, tăng tỷ lệ an toàn tài chính.

Để thực hiện mục tiêu tăng vốn như trên, KHP xây dựng phương án phát hành 20 triệu cổ phiếu trong tháng 6/2016 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1, và phát hành thêm 15 triệu cổ phiếu trong tháng 5/2017 với tỷ lệ thực quyền 4:1.

Nếu phát hành thành công như kế hoạch, KHP sẽ thu về hơn 350 tỷ đồng để nâng vốn điều từ 415 tỷ đồng lên 766 tỷ đồng.

Tin bài liên quan