Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Lãnh đạo đăng ký bán ra cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo đăng ký giao dịch cổ phiếu tại CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán TDC - sàn HOSE).
Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Lãnh đạo đăng ký bán ra cổ phiếu

Theo đó, bà Lý Thị Bình, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 40.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 57.570 cổ phiếu về còn 17.570 cổ phiếu, giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/9 đến 12/10.

Xét về hoạt động kinh doanh, CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 662,41 tỷ đồng trong quý II/2022, tăng 66,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 132,46 tỷ đồng, tăng 390,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 35,2% về 20,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 4,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 6,67 tỷ đồng về 133,58 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 14,6%, tương ứng tăng 7,41 tỷ đồng lên 58,08 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 29,5%, tương ứng giảm 11,79 tỷ đồng về 28,22 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 107,36 tỷ đồng lên 86,73 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 20,63 tỷ đồng); và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp giảm, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng đột biến, chủ yếu do Công ty bất ngờ ghi nhận lợi nhuận khác tăng đột biến. Tuy nhiên, Công ty không thuyết minh chi tiết nguyên nhân lợi nhuận khác tăng đột biến.

Mặc dù vậy, trong thuyết minh 6 tháng đầu năm, Công ty cho biết thu nhập khác tăng thêm 96,55 tỷ đồng lên 100,04 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là lãi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định là 99,9 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 799,18 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 23,59 tỷ đồng, giảm 35,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.889,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 139,26 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 16,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/9, cổ phiếu TDC giảm 650 đồng về 22.850 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan