Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Quý I/2022, chi phí lãi vay tăng đột biến dẫn tới lỗ 108,87 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán TDC - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022.
Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Quý I/2022, chi phí lãi vay tăng đột biến dẫn tới lỗ 108,87 tỷ đồng

Theo đó, trong quý I/2022, TDC ghi nhận doanh thu giảm 33% so với cùng kỳ về 136,77 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 108,87 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 9,8 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 35,9% về còn 22,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 57,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 42,02 tỷ đồng về 31,18 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 331,6%, tương ứng tăng thêm 82,17 tỷ đồng lên 106,95 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 8,6%, tương ứng tăng thêm 2,39 tỷ đồng lên 30,25 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý I/2022, công ty ghi nhận lỗ chủ yếu do chi phí tài chính tăng đột biến.

Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Quý I/2022, chi phí lãi vay tăng đột biến dẫn tới lỗ 108,87 tỷ đồng ảnh 1

Cơ cấu chi phí tài chính của TDC quý I/2022.

Công ty thuyết minh chi phí tài chính tăng chủ yếu do trong kỳ ghi nhận chi phí lãi vay 104,1 tỷ đồng so với cùng kỳ 23,2 tỷ đồng.

Mặc dù công ty ghi nhận lỗ trong quý đầu năm nhưng dòng tiền lại cải thiện. Cụ thể, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 551,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 70,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 1,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 12,2 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của công ty tăng 7,6% so với đầu năm lên 5.635,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn đạt 2.212,4 tỷ đồng, chiếm 39,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.748,7 tỷ đồng, chiếm 31% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 630,3 tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng tài sản.

Phần nguồn vốn, biến động lớn nhất trong kỳ là phải trả ngắn hạn khác tăng 356,5%, tương ứng tăng thêm 587,9 tỷ đồng lên 752,8 tỷ đồng và chiếm 13,4% tổng nguồn vốn.

Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Quý I/2022, chi phí lãi vay tăng đột biến dẫn tới lỗ 108,87 tỷ đồng ảnh 2

TDC nhận ký quỹ CTCP Gamuda - Dự án Uni Galaxy là 600 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong quý đầu năm công ty đã nhận 600 tỷ đồng ký quỹ của công ty cổ phần Gamuda đối với dự án Uni Galaxy.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/4, cổ phiếu TDC tăng 900 đồng lên 16.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan