Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Năm 2021 bị phạt vi phạm hợp đồng lên tới 114,1 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận giảm gần 40%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán TDC - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Năm 2021 bị phạt vi phạm hợp đồng lên tới 114,1 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận giảm gần 40%

Theo đó, trong quý IV/2021, TDC ghi nhận doanh thu đạt 832,95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 84,83 tỷ đồng, lần lượt tăng 28,8% và giảm 27,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 43% về còn 38,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 15,6%, tương ứng tăng thêm 43,49 tỷ đồng lên 321,59 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 30,7%, tương ứng tăng thêm 12,94 tỷ đồng lên 55,13 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 7,8%, tương ứng giảm 4,67 tỷ đồng về 55,24 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 92,01 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 11,46 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.658,21 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 122,18 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,9% và giảm 39,6% so với cùng kỳ năm trước.

TDC ghi nhận phạt do vi phạm hợp đồng năm 2021 lên tới 114 tỷ đồng.

TDC ghi nhận phạt do vi phạm hợp đồng năm 2021 lên tới 114 tỷ đồng.

Trong năm 2021, lợi nhuận công ty giảm chủ yếu do ghi nhận lỗ khác 123,95 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 53,9 tỷ đồng. Công ty có thuyết minh, trong năm ghi nhận phạt do vi phạm hợp đồng lên tới 114,1 tỷ đồng so với cùng kỳ 30,4 tỷ đồng. Ngoài ra, còn bị phạt thuế và truy thu thuế hơn 10,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 1 tỷ đồng.

Năm 2021, TDC dự kiến kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu là 1.695,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 172,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,5% và 15,7% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, kết thúc năm tài chính công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu và chỉ đạt 70,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của Công ty âm 46,9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 365,3 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của TDC giảm 7,7% so với đầu năm về 5.238,94 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 2.211,3 tỷ đồng, chiếm 42,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.826,3 tỷ đồng, chiếm 34,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 633 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối năm tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 8,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 131,1 tỷ đồng lên 1.706 tỷ đồng và chiếm 32,6% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/1, cổ phiếu TDC tăng 300 đồng lên 23.300 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan