Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Quý IV/2020 doanh thu đạt 646,7 tỷ đồng, giảm gần 34%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Mã chứng khoán: TDC – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.
Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): Quý IV/2020 doanh thu đạt 646,7 tỷ đồng, giảm gần 34%

Theo đó, trong quý IV/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 646,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 117,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 30,9% và 17,7% so với quý IV/2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 33,6% lên 43%.

Lũy kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu dạt 1.600,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 195,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,4% và 47,3% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 1.313,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 127,6 tỷ đồng. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 153,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong năm 2020, lợi nhuận gộp tăng 13,46% lên 634,8 tỷ đồng so với đầu năm, bên cạnh chi phí tài chính giảm 31,6% về còn 159,1 tỷ đồng, các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, năm 2020, lợi nhuận tăng 47,3% chủ yếu do lợi nhuận gộp tăng và giảm chi phí tài chính.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản giảm 9,1% về còn 5.675,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt 2.397,6 tỷ đồng, chiếm 43,3% tổng tài sản; hàng tồn kho đạt 2.277,2 tỷ đồng, chiếm 40,1% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Chủ yếu tài sản của TDC nằm ở các dự án đang và sẽ triển khai trong thời gian tới.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/01, cổ phiếu TDC giảm 600 đồng về 16.800 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan