KLB: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (100:13)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (KLB - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/10/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 100:13 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới). Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:13, cổ đông A sẽ được nhận 13,26 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ nhận được thêm 13 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,26 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Kiên Long trên toàn quốc, chi tiết các điểm giao dịch được đăng tải trên website: www.kienlongbank.com vào lúc 8 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút các ngày trong tuần (Trừ các ngày lễ, tết). Người sở hữu phải xuất trình Cổ phiếu/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, giấy giới thiệu (nếu là Pháp nhân) trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp

VNIndex

1,126.07

-17.55 (-1.56%)

 
VNIndex 1,126.07 -17.55 -1.56%
HNX 249.41 -2.94 -1.18%
UPCOM 85.84 -0.87 -1.01%