LAI: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (18%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO (LAI - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 20/10/2022

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tại CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO, Số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, Tân An, Long An vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.