Lãi quý I/2024 của Hodeco giảm 96,4%, về 1,12 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã HDC - sàn HOSE) ghi nhận lãi quý I/2024 giảm 96,4%, về 1,12 tỷ đồng và mới hoàn thành 0,3% so với kế hoạch lãi 424 tỷ đồng.
Lãi quý I/2024 của Hodeco giảm 96,4%, về 1,12 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 85,32 tỷ đồng, giảm 51,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,12 tỷ đồng, giảm 96,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 44,8%, về 17,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 81,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 64,55 tỷ đồng, về 14,71 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng đột biến 168,4 lần, tương ứng tăng thêm 11,79 tỷ đồng, lên 11,86 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận 0,07 tỷ đồng); chi phí tài chính giảm 58,5%, tương ứng giảm 12,61 tỷ đồng, về 8,93 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 17,3%, tương ứng giảm 2,47 tỷ đồng, về 11,79 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2024, Công ty ghi nhận lỗ hoạt động cốt lõi 6,01 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 43,46 tỷ đồng, tức giảm 49,47 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý đầu năm 2024, lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Hodeco thoát lỗ nhờ ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến.

Cơ cấu doanh thu tài chính trong quý I/2024 của Hodeco

Cơ cấu doanh thu tài chính trong quý I/2024 của Hodeco

Hodeco có thuyết minh, doanh thu tài chính tăng chủ yếu do ghi nhận 11,63 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia so với cùng kỳ không ghi nhận.

Thêm nữa, Hodeco cũng giải trình biến động lợi nhuận trong quý I/2024 khi mà doanh thu sụt giảm nhiều so với cùng kỳ do tình hình chung của thị trường bất động sản cũng vẫn rất khó khăn trong quý I/2024 ảnh hưởng đến công tác bán hàng của Công ty. Ngoài ra, lợi nhuận giảm do điều chỉnh khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản đầu tư trên Báo cáo tài chính riêng quý I/2024 khi lập báo cáo hợp nhất và do doanh thu hợp nhất giảm nhiều so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2024, Hodeco lên kế hoạch tham vọng với doanh thu 1.657,6 tỷ đồng, tăng 146,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 424 tỷ đồng, tăng 222,4% so với thực hiện trong năm 2023 và cổ tức dự kiến với tỷ lệ 15%. Trong đó, tổng vốn đầu tư lên tới 2.856 tỷ đồng, tăng 645,7% so với số giá trị đã đầu tư năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,12 tỷ đồng, Hodeco chỉ mới hoàn thành 0,3% so với kế hoạch tham vọng lãi 424 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2023, Hodeco cũng kế hoạch tham vọng nhưng kết thúc năm tài chính, Công ty ghi nhận doanh thu 671,8 tỷ đồng, thực hiện được 37,96% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 131,5 tỷ đồng, thực hiện được 26,95% so với kế hoạch và giá trị đầu tư chỉ giải ngân 383 tỷ đồng, thực hiện được 26,21% so với kế hoạch.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Hodeco tăng nhẹ 1,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 54,4 tỷ đồng, lên 4.753,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.289,99 tỷ đồng, chiếm 27,1% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.282,5 tỷ đồng, chiếm 26,98% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 943,1 tỷ đồng, chiếm 19,8% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 814,6 tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng tài sản …

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 2,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 37,2 tỷ đồng, lên 1.741,9 tỷ đồng và bằng 91,2% vốn chủ sở hữu (đầu năm ghi nhận 1.704,7 tỷ đồng và bằng 89,3% vốn chủ sở hữu).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/4, cổ phiếu HDC tăng 700 đồng, lên 30.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan