Lâm Đồng rà soát các quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

0:00 / 0:00
0:00
Lâm Đồng đặt ra mục tiêu năm 2024 khởi công xây dựng ít nhất 1 dự án trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
Lâm Đồng rà soát các quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND thành phố Đà Lạt thực hiện rà soát các quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Lạt (đã được xác định vị trí, quỹ đất, danh mục phát triển nhà ở xã hội theo lộ trình, kế hoạch của UBND tỉnh) để đánh giá cụ thể những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp (thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư…) cụ thể chi tiết để đảm bảo việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đúng tiến độ và đạt được các chỉ tiêu đã đặt ra của kế hoạch (năm 2024 khởi công xây dựng ít nhất 1 dự án trên địa bàn thành phố Đà Lạt).

Sở Xây dựng cùng khởi các cơ quan kể trên khẩn trương đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của các dự án trên địa bàn thành phố Đà Lạt theo tiến độ được phê duyệt. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì đề xuất UBND tỉnh thu hồi quỹ đất 20% để lựa chọn các chủ đầu tư khác thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Đà Lạt tổ chức lập, trình phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) đầy đủ tất cả các cấp độ quy hoạch (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng nhìn nhận, thời gian qua, việc phát triển nhà ở xã hội tại địa phương này vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, bố trí quỹ đất, nguồn vốn và chậm thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan (đất đai, đầu tư xây dựng, lựa chọn chủ đầu tư…).

Mới đây, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng làm rõ kết quả đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng người lao động trực tiếp sản xuất, có thu nhập từ tiền công, tiền lương không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân làm việc ở các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

Trong đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị nêu số liệu cụ thể cho đối tượng được giao nhà (đối tượng thụ hưởng) có thu nhập thấp ở khu vực thành phố Đà Lạt và tái định cư đối với 3 Dự án xây dựng nhà ở xã hội hoàn thành.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị tỉnh Lâm Đồng cần làm rõ sự phù hợp của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt…

Theo đánh giá của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, nguồn cung bất động sản trên địa bàn tỉnh chủ yếu là đất nền đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thiếu các sản phẩm nhà ở thương mại giá rẻ, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị.

Tin bài liên quan