Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, tỉnh Phú Yên đã thu hút được nhiều dự án.

Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, tỉnh Phú Yên đã thu hút được nhiều dự án.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên yêu cầu hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án

Trong số 41 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư, nghiên cứu đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018, thì đến nay đã có 5 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, bên cạnh đó tỉnh Phú Yên cũng thu hồi 1 dự án.

Tại Hội nghị sơ kết Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 21/3/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các nhiệm vụ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Yên, ông Huỳnh Tấn Việt cho biết, Hội nghị rà soát lại những việc đã làm được, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh để qua đó có sự quyết tâm thực hiện tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu các sở, ngành cần quán triệt sâu hơn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện quyết liệt theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, phải cầu thị, lắng nghe để cùng nhau hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thực hiện thành công các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, ông Nguyễn Chí Hiến cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư để có đánh giá cụ thể tình hình triển khai đối với từng dự án, qua đó tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trong thời gian tới.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là công tác kêu gọi, thu hút đầu tư. Tại hội nghị, có 5 dự án động thổ; 18 dự án trao quyết định chủ trương đầu tư; 13 dự án trao thông báo tiếp cận, khảo sát, nghiên cứu đầu tư; 4 dự án nhà đầu tư tìm hiểu và dự kiến đầu tư vào tỉnh; 1 dự án ký ghi nhớ đầu tư. Tổng vốn các dự án này là 2,1 tỷ USD và 82.978 tỷ đồng.

Đến nay, trong tổng số 41 dự án nêu trên, đã có 5 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng (gồm 2 dự án động thổ, 2 dự án trao quyết định đầu tư, 1 dự án trao thông báo tiếp cận đầu tư được ghi nhận tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018). Các dự án khác đang tập trung tiến độ hoàn thành, thực hiện các thủ tục đầu tư và 1 dự án được thu hồi.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên yêu cầu hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án ảnh 1

Tỉnh Phú Yên sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển.

Thực hiện Chỉ thị 22 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, ngành triển khai thực hiện. Trong đó, kết quả thu hút đầu tư năm 2018, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 65 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 19.300 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 3,75 triệu USD và cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 1 dự án.

Trong 8 tháng đầu năm 2019, đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 21 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 807 tỷ đồng; cấp điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 2 dự án đầu tư nước ngoài trong Khu Kinh tế, Khu công nghiệp với tổng vốn tăng thêm là 3,48 triệu USD.

Bên cạnh việc kêu gọi, thu hút đầu tư, tỉnh cũng cương quyết thu hồi các dự án không triển khai thực hiện hoặc thực hiện chậm so với quy định. Theo đó, từ đầu năm 2018 đến nay, có 12 dự án bị thu hồi do chậm triển khai thực hiện và 2 dự án chấm dứt hoạt động.

Tin bài liên quan