LBM: Ngày GDKHQ nhận cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (1:1)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (Mã chứng khoán: LBM - HOSE)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2024

Lý do mục đích: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 01 : 01 (người sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: do tỷ lệ thực hiện quyền là 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).

Ví dụ: cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 01:01, cổ đông A được nhận (103/1*1)=103 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 103 cổ phiếu mới.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng. Địa chỉ Công ty: số 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Cổ đông xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân khi làm thủ tục.