LBM: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2023 (10%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2023

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng. Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng bắt đầu từ ngày 27/12/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/CCCD khi nhận cổ tức.