LGC đạt gần 60% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng

LGC đạt gần 60% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng

(ĐTCK) CTCP Đầu tư cầu đường CII - CII B&R (mã LGC – HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2014.

Theo đó, trong quý III, LGC đạt 57,14 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 13,3% so với cùng kỳ 2013. Giá vốn cũng giảm tương ứng nên lợi nhuận gộp đạt 9,1 tỷ đồng, giảm 14,3%. Trong kỳ, ngoại trừ chi phí tài chính giảm 38%, thì chi phí bán hàng tăng 39% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 191%.

Kết quả, LGC đạt 1,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III vừa qua, tăng 125% so với cùng kỳ 2013.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, LGC đạt 162,63 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 27% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 9,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 4,5 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận đã đề ra (16,8 tỷ đồng), LGC đã hoàn thành gần 60% kế hoạch sau 9 tháng.

Tại ngày 30/9/2014, LGC có 1,14 tỷ đồng tiền mặt, giảm mạnh so với mức 6,8 tỷ đồng của đầu năm. Hàng tồn kho nhích nhẹ gần 2 tỷ đồng so với đầu năm lên 62 tỷ đồng. Tổng tài sản cuối quý III đạt gần 445 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 5 tỷ đồng so với đầu năm.

Nợ phải trả cuối quý ít thay đổi so với đầu năm, đạt 207 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng gần 57% lên 105 tỷ đồng, còn nợ dài hạn giảm 26% xuống 102 tỷ đồng.

Được biết, LGC có kế hoạch phát hành 50,4 triệu cổ phiếu, trong đó phát hành cho cổ đông hiện hữu 14,73 triệu cổ phiếu)và phát hành riêng lẻ cho Công ty mẹ  là CTCP Đầu tư hạ tầng ký thuật TP. HCM (mã CII) là 35,67 triệu cổ phiếu (với giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

Ngoài ra LGC còn tính phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho CII với giá chuyển đổi 10.000 đồng/trái phiếu.

Theo thông tin từ CII, tính đến ngày 15/10/2014 là hạn cuối nộp hồ sơ chào mua cổ phiếu và trái phiếu hoán đổi, số lượng chứng khoán chào mua đã vượt xa khối lượng chào bán. 

Tin bài liên quan