LHG: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (19%)

Công ty cổ phần Long Hậu (LHG - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 19%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 1.900 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/07/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Long Hậu, địa chỉ: ấp 3 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, bắt đầu từ ngày 28/07/2022 và xuất trình hồ sơ liên quan.

VNIndex

1,218.1

15.28 (1.25%)

 
VNIndex 1,218.1 15.28 1.25%
HNX 283.87 3.45 1.21%
UPCOM 88.14 1.04 1.18%
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022