LIX: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (30%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Bột giặt LIX (LIX - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/07/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bột giặt Lix (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc cung cấp số tài khoản ATM, tài khoản ngân hàng nếu nhận bằng hình thức chuyển khoản.