LMI: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (5%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LMI – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2023

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện : 08/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO –Địa chỉ: KM23, QL51, ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 08/12/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông. Hoặc tải mẫu nhận cổ tức bằng chuyển khoản tại trang web của Công ty : www.lamaidico.com.vn.