“Lộ diện” 2 lãnh đạo cao cấp của Habeco nhiệm kỳ 2018 - 2023

“Lộ diện” 2 lãnh đạo cao cấp của Habeco nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ông Trần Đình Thanh và ông Ngô Quế Lâm đã vừa được Bộ Công thương cử làm đại diện, nắm giữ phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) giai đoạn 2018-2023, kể từ ngày 12/6, mở đường cho việc chính danh hóa vị trí lãnh đạo mà hai ông này sẽ đảm nhiệm tại đây khi Habeco chuẩn bị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Cụ thể, ông Trần Đình Thanh sẽ đại diện vốn nhà nước và phụ trách bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Habeco với số cổ phần đại diện tương đương 41,79%.

Trước đó, Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Habeco đã đề nghị phương án ông Trần Đình Thanh sẽ đại diện phần vốn Nhà nước và giới thiệu giữ chức Chủ tịch HĐQT Habeco nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Trần Đình Thanh, sinh năm 1969, có học vị Tiến sỹ Hóa học, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Từ năm 2013, ông Thanh là thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Habeco.

Còn ông Ngô Quế Lâm sẽ đại diện cho 40% vốn nhà nước tại Habeco.

Ông Ngô Quế Lâm đã thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng giám đốc Habeco từ ngày 21/5/2018, thay cho người tiền nhiệm là ông Nguyễn Hồng Linh đã bị tạm dừng thực hiện nhiệm vụ điều hành của Tổng giám đốc để thực hiện nhiệm vụ thoái vốn nhà nước tại công ty này từ  tháng 8/2017.

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Habeco sẽ được tổ chức không muộn hơn ngày 29/6/2018.

Hiện cổ đông ngoại duy nhất của Habeco là Tập đoàn Carlsberg với việc nắm giữ 17,3% cổ phần tại đây và rất mong muốn được nâng tỷ lệ này lên mức chi phối, thậm chí tới 80%. 

Tin bài liên quan