Lộc Trời góp 56 tỷ đồng thành lập công ty cây giống

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố Nghị quyết góp 56 tỷ đồng thành lập Công ty cổ phần Giống cây trồng Lộc Trời.

Giống cây trồng Lộc Trời có trụ sở chính tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang với vốn điều lệ 56 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Lộc Trời góp 55,94 tỷ đồng (tương ứng 99,9% vốn).

Hai công ty con của Tập đoàn này là Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời góp 0,05%, tương đương 28 triệu đồng và Viện Nghiên cứu nông nghiệp Lộc Trời góp phần còn lại (với 28 triệu đồng).

3 cổ đông nêu trên góp vốn bằng tiền, quyền sử dụng đất, tài sản cố định và các tài sản khác theo biên bản góp vốn.

Theo Bản tin nhà đầu tư quý III/2021, ngành hàng giống của Lộc Trời chỉ mang về 126,5 tỷ đồng doanh thu thuần, chỉ bằng 80.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi gộp của mảng này trong quý gần nhất cũng sụt giảm mạnh, chỉ còn 28 tỷ đồng; tương đương giảm 66,4 tỷ đồng so với quý II/2021 và chỉ bằng gần 68% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kéo theo đó, biên lãi gộp cũng sụt giảm mạnh, chỉ còn 22%; tương đương giảm 7,6% so với quý II/2021.

Kết quả kinh doanh ngành hàng giống của Lộc Trời trong quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm nay (Nguồn: LTG). ảnh 1
Kết quả kinh doanh ngành hàng giống của Lộc Trời trong quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm nay (Nguồn: LTG).

Song nhờ kết quả kinh doanh tích cực hơn từ nửa đầu năm nay nên luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần và lãi gộp ngành hàng giống của Lộc Trời đều tăng trên 30% so với cùng kỳ năm ngoái; tương ứng đạt hơn 608 tỷ đồng và 165 tỷ đồng.

Tuy nhiên, xét về cơ cấu, tỷ trọng ngành hàng giống đóng góp vào tổng doanh thu của Tập đoàn này đã giảm 3% trong 9 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2020 (chỉ còn 9%).

Trong khi đó, ngành hàng lương thực mang lại tỷ trọng áp đảo trong tổng doanh thu, chiếm tới 46% và cao hơn ngành hàng thuốc bảo vệ thực vật 4%.

Về kết quả kinh doanh chung, luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Lộc Trời ghi nhận doanh thu thuần 7.114 tỷ đồng; tăng 79% so với cùng kỳ năm ngoái và lãi ròng 262,1 tỷ đồng; tăng 27,7%.

Trong kỳ, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn này âm hơn 1.680 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 212,1 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 203.6 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty đã trả nợ gốc vay 4.349 tỷ đồng, đồng thời vay thêm hơn 6.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản của Lộc Trời tăng hơn 17% so với đầu năm, lên trên 8.140 tỷ đồng và nợ phải trả ở mức 5.263 tỷ đồng, tăng 1.152 tỷ đồng.

Tin bài liên quan