Lộc Trời (LTG) đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 tăng 8,5% lên 400 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã chứng khoán LTG - UPCoM) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, đại hội dự kiến tổ chức ngày 23/5 tại An Giang.
Lộc Trời (LTG) đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 tăng 8,5% lên 400 tỷ đồng

Theo đó, trong năm 2021, Ban lãnh đạo doanh nghiệp trình cổ đông kế hoạch truyền thống với doanh thu 14.155 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, lần lượt tăng 88,6% và 8,5% so với thực hiện năm 2020.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng trình cổ đông kế hoạch chiến lược bao gồm các ngành kinh doanh truyền thống và hoạt động cung ứng chiến lược với các đối tác xuất khẩu gạo với doanh thu 24.114 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, lần lượt tăng 221,3% và 8,5% so với thực hiện trong năm 2020.

Năm 2021, doanh nghiệp lên kế hoạch tập trung xây dựng và liên kết các thành tố khác cùng tham gia và phát triển trong hệ sinh thái nông nghiệp bền vững với sự tham gia của nông dân từ các hợp tác xã; các cơ quan nhà nước, nhà khoa học cung cấp quy trình canh tác, các doanh nghiệp cung ứng đầu vào, bao tiêu đầu ra, các hệ thống hỗ trợ về dịch vụ nông nghiệp, hạ tầng quản trị nguồn lực, hệ thống vận tải, lưu kho, chế biến...

Ngoài ra, trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông kế hoạch cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.

Doanh nghiệp có một tờ trình đáng chú ý là phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên (ESOP). Cụ thể, trong giai đoạn 2020 - 2024 dự kiến sẽ phát hành tối đa là 3%/năm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Được biết, cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng, sau 1 năm được chuyển nhượng 40% cổ phiếu, năm thứ 2 là 30% và 30% còn lại là năm thứ 3.

Cổ phiếu ESOP chỉ được phát hành khi lợi nhuận sau thuế hàng năm tăng trưởng lớn hơn hoặc bằng 10%, nếu thấp hơn sẽ không phát hành ESOP trong năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/5, cổ phiếu LTG giảm 500 đồng về 38.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan