Lợi nhuận quý II/2022 của Vietcombank (VCB) đạt 7.423 tỷ đồng, cao nhất trong hệ thống

Lợi nhuận quý II/2022 của Vietcombank (VCB) đạt 7.423 tỷ đồng, cao nhất trong hệ thống

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank - VCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt hơn 17.373 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, trong quý II/2022, mảng kinh doanh có kết quả khả quan với thu nhập lãi thuần đạt 12.797 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ là 694 tỷ đồng, tăng 62,1%. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 1.472 tỷ đồng, tăng 49%. Lãi từ hoạt động khác đạt 881 tỷ đồng, tăng 145%.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 15.971 tỷ đồng trong quý II/2022, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, chi phí hoạt động của Vietcombank ở mức 5.816 tỷ đồng, tăng 24,4%. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của VCB đạt 7.423 tỷ đồng trong quý II/2022, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2021 và là mức lợi nhuận cao nhất trong hệ thống ngân hàng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng là 32.705 tỷ đồng, tăng 14,4% so với nửa đầu năm 2021. Chi phí hoạt động tăng 17,3% lên 10.324 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 9% xuống 5.007 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2022 của Vietcombank đạt 17.373 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay khách hàng của Vietcombank tăng tới 14,6% so với đầu năm lên 1,1 triệu tỷ đồng, mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn ngành (9,35%). Tiền gửi của khách hàng tăng 5,3% lên hơn 1,19 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn là 402.345 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm. Tiền gửi vốn chuyên dùng giảm 64% còn 11.326 tỷ đồng, tiền gửi ký quỹ tăng 49% lên 9.416 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ngân hàng đạt 35,4%, giảm nhẹ so với mức 35,7% hồi đầu năm.

Tính đến cuối tháng 6/2022, nợ xấu của Vietcombank là 6.694 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) là 4.668 tỷ, tăng 6,3%. Nhưng trong tổng thể, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của Vietcombank giảm từ 0,64% thời điểm đầu năm xuống 0,61% vào cuối tháng 6/2022. Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên 506% vào cuối tháng 6 so với 424% đầu năm 2022.

Tin bài liên quan