Long Hậu (LHG): Quý IV/2020 lợi nhuận tăng gần 45% nhờ cho thuê đất KCN và xưởng xây sẵn

Long Hậu (LHG): Quý IV/2020 lợi nhuận tăng gần 45% nhờ cho thuê đất KCN và xưởng xây sẵn

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Long Hậu (Mã chứng khoán: LHG – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.

Theo đó, trong quý IV/2020, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 183,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 65,3 tỷ đồng, lần lượt bằng 68,3% và 144,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận cải thiện mạnh từ 22,5% lên thành 51,1%.

Được biết, trong quý IV/2020, lợi nhuận gộp tăng 55,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 33,4 tỷ đồng lên 93,9 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu đóng góp tăng thêm 35,4 tỷ đồng từ lợi nhuận gộp cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu.

Lũy kế năm 2020, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 643,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 199,6 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 7,5% và 39,9% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020, Long Hậu hoàn thành 162,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong năm 2020, lợi nhuận của Long Hậu tăng trưởng chủ yếu đóng góp từ lợi nhuận gộp. Cụ thể, lợi nhuận gộp trong năm tăng trưởng 37,5%, tương ứng tăng thêm 80,1 tỷ đồng lên 293,5 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 916,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 122,5 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Long Hậu tăng 7,5% lên 2.599,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản của doanh nghiệp chủ yếu là tồn kho đạt 699,7 tỷ đồng, chiếm 26,9% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 693,6 tỷ đồng, chiếm 26,7% tổng tài sản; bất động sản đầu tư đạt 524,4 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng tài sản.

Trong đó, doanh nghiệp có thuyết minh đang có tồn kho 678,9 tỷ đồng liên quan tới chi phí đầu tư xây dựng khu công nghiệp Long Hậu và 20,4 tỷ đồng chi phí đầu tư xây dựng khu các dân cư.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/01, cổ phiếu LHG tăng 600 đồng lên 35.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan