Long Hậu (LHG): Xuất nhập Khẩu thủy sản Miền Trung (SPD) tiếp tục đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Cổ đông tổ chức liên quan lãnh đạo tại Công ty cổ phần Long Hậu (Mã chứng khoán: LHG - sàn HOSE) đăng ký thoái toàn bộ cổ phiếu.
Long Hậu (LHG): Xuất nhập Khẩu thủy sản Miền Trung (SPD) tiếp tục đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu

Theo đó, CTCP Xuất nhập Khẩu thủy sản Miền Trung (SPD), tổ chức liên quan với ông Lê Mạnh Thường, Phó chủ tịch HĐQT tại Long Hậu đăng ký bán toàn bộ 137.910 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,28% về 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/6 đến 6/7.

Trước đó, trong giai đoạn 3/5 đến 1/6, SPD có đăng ký bán toàn bộ 137.910 cổ phiếu LHG nhưng chưa bán do chưa phù hợp.

Được biết, trong quý I/2021, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt 110,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 46,6% và 48,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 45,5% lên 51,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 39,1% về 57,2 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính âm 0,3 tỷ đồng giảm 125% so với cùng kỳ; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 31% về còn 2,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 68,9% về còn 1,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, lợi nhuận giảm trong kỳ chủ yếu do hoạt động kinh doanh chính.

Xét theo cơ cấu doanh thu, doanh thu cho thuê đất phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu giảm mạnh 66,3% so với cùng kỳ về còn 53,5 tỷ đồng; doanh thu cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú tăng 15,4% lên 32,2 tỷ đồng; doanh thu khác tăng 24,9% lên 24,6 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu giảm mạnh chủ yếu do hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn giảm mạnh trong kỳ.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản tăng 13,3% so với đầu năm lên 2.945,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.080,3 tỷ đồng, chiếm 36,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 682,9 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng tài sản; bất động sản đầu tư đạt 498,6 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 302,1 tỷ đồng, chiếm 10,3 tỷ đồng.

Trong kỳ, đáng chú ý khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 1.098,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 403,3 tỷ đồng lên 440 tỷ đồng và chiếm 14,9% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/6, cổ phiếu LHG giảm 550 đồng về 41.050 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan