LTG: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (20%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/10/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/10/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 14/11/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu.