Lưu lượng nước về hồ thấp, Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA) báo lỗ trong quý I/2024

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (mã chứng khoán SMA) vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về kết quả kinh doanh quý I/2024.
Năm nay SMW tập trung đảm bảo hiệu quả vận hành nhà máy thủy điện Đăkglun với sản lượng và doanh thu cao.

Năm nay SMW tập trung đảm bảo hiệu quả vận hành nhà máy thủy điện Đăkglun với sản lượng và doanh thu cao.

Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn là doanh nghiệp có ngành sản xuất kinh doanh chính là sản xuất điện năng, là ngành sản xuất chủ yếu dựa vào sự biến đổi của khí hậu và thời tiết.

Trong quý I/2024, Công ty cho biết lưu lượng nước về hồ thấp chỉ đạt trung bình 1,28m3/s, trong khi quý I/2023 đạt trung bình 1,72m3/s. Sản lượng phát điện quý I/2024 đạt 1.523.068 kwh, đạt 78,69% so với quý I năm 2023 (đạt 1.935.507 kwh).

Doanh thu điện trong quý I/2024 là hơn 4 tỷ đồng, giảm 21,54% so với quý I/2023 (đạt hơn 5,18 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng hơn 3,22 tỷ đồng, lên hơn 4,6 tỷ đồng.

Đây là những nguyên nhân chính đến lợi nhuận sau thuế trong quý I/2024 của Công ty âm hơn 8,19 tỷ đồng. Trước đó quý I/2023, Công ty cũng ghi nhận lỗ hơn 5,2 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2023 sản lượng điện của công ty cũng sụt giảm nhẹ so với năm 2022, đạt 77.816.760 kwh, bằng 97,45% so với năm 2022. Doanh thu phát điện năm 2023 đạt 73,1 tỷ đồng bằng 92,14% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 6,38 tỷ đồng, trong khi năm 2022 thua lỗ 5,32 tỷ đồng.

Về kế hoạch sản xuất điện năm 2024, SMA cho biết, tiếp tục tối ưu nguồn nước, đảm bảo hiệu quả vận hành Nhà máy thủy điện Đăkglun với sản lượng và doanh thu cao, đảm bảo an toàn trong việc vận hành nhà máy thủy điện Đăkglun.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 29/3 vừa qua đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu sản lượng điện đạt 68.617.500 kwh. Doanh thu đạt hơn 79,7 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán điện đạt hơn 68,7 tỷ đồng và doanh thu khác đạt hơn 10,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 12,6 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch cả năm 2024, Công ty mới hoàn thành được 2,2% về sản lượng điện cả năm, 5,8% kế hoạch về doanh thu bán điện và còn các rất xa kế hoạch lợi nhuận.

Ngoài ra, Đại hội cũng thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phạm Tiến Luật và bầu bổ sung ông Nguyễn Như Hiến.

Đại hội không thông qua việc hoàn nhập nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức cho cổ đông với tổng số tiền của Quỹ là hơn 23,8 tỷ đồng.

Cổ phiếu SMA của công ty đóng cửa phiên giao dịch 19/4 đứng ở mức giá 9.060 đồng/cổ phiếu và không có giao dịch.

Tin bài liên quan