May Sông Hồng (MSH): Quý III/2020 đã trích lập dự phòng 111,5 tỷ đồng từ khách hàng New Yorrk & Company

May Sông Hồng (MSH): Quý III/2020 đã trích lập dự phòng 111,5 tỷ đồng từ khách hàng New Yorrk & Company

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Công ty cổ phần May Sông Hồng (Mã chứng khoán: MSH – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

Theo đó, trong quý III/2020 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.068,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 12,6% và 69,1% so với quý III/2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp được duy trì 21,5%.

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ tăng 203%, tương ứng tăng thêm 102,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lên 152,4 tỷ đồng. Chính vì chí phí quản lý tăng mạnh dẫn tới lợi nhuận giảm sâu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 2.970 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 201,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và 54% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành 80,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu đạt 3.200 tỷ đồng, giảm 27% so với thực hiện năm 2019 và lợi nhuận trước thuế đạt 250 tỷ đồng, giảm 54% so với thực hiện năm 2019.

Trong 9 tháng đầu năm dòng tiền hoạt động kinh doanh chính giảm 81% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 385,2 tỷ đồng về dương 90,1 tỷ đồng.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản tăng 3,3% lên 2.650,3 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn đạt 608,3 tỷ đồng, chiếm 23% tổng tài sản.

Trong đó, doanh nghiệp cho biết phải thu của khách hàng Công ty TNHH Easy Fashion Macao Commercial Offshore (New Yorrk & Company) đạt 218,8 tỷ đồng, trong đó đã dự phòng 111,5 tỷ đồng, giá trị có khả năng thu hồi là 107,2 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 02/11, cổ phiếu MSH giảm 150 đồng về 33.500 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan