MCF: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (7%)

CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực thực phẩm (MCF - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/07/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2021

- Lý do mục đích: Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 21/07/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm, số 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6, Tp. Tân An, Long An vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 21/07/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,212.99

10.17 (0.84%)

 
VNIndex 1,212.99 10.17 0.84%
HNX 282.98 2.55 0.9%
UPCOM 88.14 1.04 1.18%
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022