MHC (MHC) không liên quan tới Chứng khoán VIX (VIX)

MHC (MHC) không liên quan tới Chứng khoán VIX (VIX)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đó là chia sẻ của Ban lãnh đạo CTCP MHC (mã MHC - sàn HOSE) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội tổ chức ngày 20/6 tại TP. Hải Phòng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cổ đông đã đặt câu hỏi với Ban lãnh đạo MHC khi theo dõi hoạt động kinh doanh của MHC, cổ đông thấy công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính, có mối liên hệ với Công ty cổ phần Chứng khoán VIX (mã VIX – sàn HOSE), Quỹ Đầu tư Đỏ và các đối tác khác. Các việc mua bán, giao dịch với doanh nghiệp như vậy có thiệt hại, lỗ và hiệu quả hơn việc gửi tiền ngân hàng.

Giải đáp thắc mắc của cổ đông, Ban lãnh đạo MHC khẳng định hoàn toàn không có liên quan về mặt sở hữu giữa MHC với các công ty/tổ chức mà cổ đông đã đề cập, các hoạt động hợp tác của công ty với toàn bộ các đối tác đều được thực hiện minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. Về mặt hiệu quả, các khoản đầu tư tài chính của Công ty đều có mức lợi nhuận tốt hơn so với việc gửi ngân hàng. Các số liệu liên quan đến các khoản lợi nhuận và các chỉ tiêu tài chính khác từ hoạt động đầu tư tài chính đều được thể hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Danh mục đầu tư chứng khoán của MHC tại thời điểm 31/3/2024

Danh mục đầu tư chứng khoán của MHC tại thời điểm 31/3/2024

Được biết, tại thời điểm 31/3/2024, MHC đang đầu tư tổng số tiền 249,59 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán, chiếm 34,1% tổng tài sản. Trong đó, đầu tư 104,98 tỷ đồng vào cổ phiếu của Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (mã EVF - sàn HOSE); 55,15 tỷ đồng vào cổ phiếu CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (mã PXL - sàn UPCoM); 49,7 tỷ đồng vào cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (mã EIB – sàn HOSE); và đầu từ 39,7 tỷ đồng vào các cổ phiếu khác.

Ngoài ra, theo dữ liệu lịch sử, MHC đầu tư vào Chứng khoán VIX lần gần nhất là tính tới cuối 31/12/2020, đơn vị này đầu tư 62,48 tỷ đồng vào Chứng khoán VIX, giá thị trường lên tới 142,2 tỷ đồng.

Quay trở lại với MHC, trong năm 2024, Công ty lên kế hoạch doanh thu 250 tỷ đồng, giảm 10,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 35 tỷ đồng, tăng 25,3% so với thực hiện trong năm 2023.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, MHC ghi nhận doanh thu tăng 2%, lên 4,11 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ 36,76 tỷ đồng sang lãi 6,26 tỷ đồng, tức tăng thêm 43,02 tỷ đồng. Trong đó, Công ty tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm 0,27 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 0,95 tỷ đồng.

Mặc dù kinh doanh dưới giá vốn nhưng MHC thoát lỗ quý I do lãi hoạt động tài chính ghi nhận 10,54 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 31,59 tỷ đồng, tức tăng thêm 42,13 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024, MHC ghi nhận lãi trước thuế đạt 7,16 tỷ đồng và hoàn thành 20,5% so với kế hoạch lãi 35 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/6, cổ phiếu MHC giảm 60 đồng về 8.950 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan