MHC (MHC): Quý IV/2021, lỗ do chi phí tài chính liên quan đầu tư tài chính và kinh doanh chứng khoán

MHC (MHC): Quý IV/2021, lỗ do chi phí tài chính liên quan đầu tư tài chính và kinh doanh chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần MHC (mã chứng khoán MHC - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, MHC ghi nhận doanh thu tăng 120,4% lên 9,06 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 34,71 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 13,4 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 1,2% lên 18,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng thêm 1,6 tỷ đồng lên 1,65 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 76,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 35,89 tỷ đồng lên 82,96 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng 256,4%, tương ứng tăng thêm 88,23 tỷ đồng lên 122,64 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 49,2%, tương ứng tăng thêm 1,47 tỷ đồng lên 4,46 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 3,81 tỷ đồng về 0,98 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết nguyên nhân lỗ trong kỳ do chi phí hoạt động tài chính tăng cao so với cùng kỳ, chủ yếu phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh chứng khoán.

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu tăng 5% lên 23,9 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 60,74 tỷ đồng, gấp 29 lần năm 2020 và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 48,81 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 1,18 tỷ đồng.

Năm nay, Công ty đã thông qua kế hoạch dự kiến đạt 500 tỷ đồng doanh thu và 100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, kết thúc năm tài chính, Công ty chỉ hoàn thành chưa tới 5% kế hoạch doanh thu và 60,7% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của MHC tăng 69,7% so với đầu năm lên 1.474,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 730,9 tỷ đồng, chiếm 49,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 431 tỷ đồng, chiếm 29,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 194,5 tỷ đồng, chiếm 13,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Danh mục đầu tư chứng khoán của MHC tính tới 31/12/2021.

Danh mục đầu tư chứng khoán của MHC tính tới 31/12/2021.

Trong đó, công ty có thuyết minh danh mục đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu. Cụ thể, nắm giữ 300 tỷ đồng trái phiếu CTCP Đầu tư nước sạch và môi trường Eco&More; 105,4 tỷ đồng cổ phiếu của Tổng CTCP tư vấn thiết kế giao thông vận tại – CTCP; 96,9 tỷ đồng cổ phiếu của Tổng Công ty IDICO – CTCP (mã chứng khoán IDC – sàn HNX) và đã trích lập dự phòng giảm giá 28,8 tỷ đồng; 61,05 tỷ đồng vào cổ phiếu của CTCP tập đoàn Gelex (mã chứng khoán GEX – sàn HOSE), đã trích lập dự phòng 1,5 tỷ đồng.

Như vậy, trong năm 2021, công ty đã đầu tư mới vào cổ phiếu IDC và đẩy mạnh trích lập dự phòng. Ngoài ra, công ty tiếp tục nắm giữ cổ phần tại GEX và chưa bán ra.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/2, cổ phiếu MHC tăng 700 đồng lên 11.900 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan