MSB lên lịch tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 10/4, bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị

MSB lên lịch tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 10/4, bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự Đại hội là 8/3/2024. Theo kế hoạch được phê duyệt trong Nghị quyết, MSB dự kiến tổ chức đại hội cổ đông lần thứ 32 vào ngày 10/4/2024 tại Hà Nội.

Dự kiến, Đại hội sẽ thông qua các báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 và các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ VII (2022 – 2026).

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, thách thức, MSB đã có kết quả kinh doanh khá lạc quan. Theo đó, tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của MSB đạt hơn 267.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2022. Tăng trưởng tín dụng đạt 22,43% thuộc nhóm cao nhất ngành. Tổng tiền gửi khách hàng tại ngày 31/12/2023 là trên 132.000 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số dư CASA chiếm 26,54% tổng huy động vốn, đứng top 4 thị trường.

Tổng thu nhập thuần hoạt động của MSB năm 2023 đạt xấp xỉ 12.300 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022. Thu nhập lãi thuần đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 44% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 1.600 tỷ đồng. Lãi thuần mảng kinh doanh ngoại hối cũng tăng nhẹ 7% so với năm trước, đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Kết thúc 2023, tổng thu thuần hoạt động của MSB tăng trưởng 15%, cao hơn mức 9% của chi phí hoạt động, đưa chỉ số chi phí/doanh thu (CIR) của Ngân hàng xuống mức 39,16%, thấp hơn 2,23 điểm phần trăm so với cuối năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.830 tỷ đồng.

Tin bài liên quan