Năm 2017, LM8 đặt kế hoạch chia cổ tức 15-18%

Năm 2017, LM8 đặt kế hoạch chia cổ tức 15-18%

(ĐTCK) Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Lilama 18 (LM8), HĐQT Công ty sẽ trình Đại hội kế hoạch doanh thu 1.124 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 45 tỷ đồng, giảm 32% với mức thực hiện năm 2016. Cổ tức dự kiến 15-18%.

Tại đại hội, HĐQT LM8 cũng sẽ trình kế hoạch trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu tỷ lệ 8%. Thời gian thực hiện ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Theo HĐQT LM8, trong năm nay, Công ty tiếp tục duy trì và phát triển thị trường truyền thống ở các lĩnh vực điện, xi măng, dầu khí, hóa chất, giấy… Bên cạnh đó, tận dụng lợi thế sẵn có về cơ sở hạ tầng đã đầu tư ở các dự án Công ty đang thực hiện ở khu vực phía Bắc để phát triển ra các thị trường lân cận nhằm giảm thiểu chi phí, tăng lợi nhuận.

Đồng thời, LM8 cũng sẽ đẩy mạnh triển khai chế tạo các thiết bị xuất khẩu cho các khách hàng như Kocks, Schade, Daniel, Redecam và tham gia lắp các lò hơi 300MW, 600MW cho các nhà máy điện chạy than.

Năm 2016, LM8 đạt 1.655 tỷ đồng doanh thu, tăng 3% so với năm 2015 và vượt 61% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 66,3 tỷ đồng, chỉ bằng 88,12% so với năm 2015, nhưng vượt 33,8% kế hoạch năm.

Tin bài liên quan