LM8 sẽ trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%

LM8 sẽ trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%

(ĐTCK) HĐQT CTCP Lilama 18 (LM8 – sàn HOSE) đã phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tứclà ngày 5/1/2017 và thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 20/1/2017.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2016 với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 246,82 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 10,17 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, LM8 ước đạt 1.458,22 tỷ đồng doanh thu và 60,3 tỷ đồng lợi nhuận, lần lượt vượt 41,85% và 20,86% kế hoạch năm.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2017, Công ty thống nhất các chỉ tiêu gồm tổng doanh thu đạt 1.124 tỷ đồng, bằng 77,08% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế 44,96 tỷ đồng, bằng 74,56% so với kết quả ước đạt được trong năm 2016.

Được biết, sau hơn 1 giờ giao dịch của phiên sáng 7/12, LM8 vẫn đứng nguyên ở mốc giá tham chiếu 24.900 đồng/Cp khi chưa có cổ phiếu nào được khớp lệnh. Thanh khoản của LM8 cũng ở mức thấp trong những phiên trước đó với tổng khối lượng khớp lệnh trung bình trong 10 phiên gần đây chỉ đạt 1.866 đơn vị/phiên.

Tin bài liên quan