Năm 2021, Sông Ba (SBA) đặt kế hoạch tổng doanh thu 239,9 tỷ đồng, cổ tức 10 - 12%

Năm 2021, Sông Ba (SBA) đặt kế hoạch tổng doanh thu 239,9 tỷ đồng, cổ tức 10 - 12%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Sông Ba (mã chứng khoán sàn HOSE - SBA) vừa công bố tài liệu họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 28/6.

Theo đó, năm 2021, SBA lên kế hoạch đạt tổng doanh thu 239,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 85,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,8% và 16,3% so với thực hiện năm ngoái. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10-12%.

Trong đó, doanh thu từ sản xuất điện là 231,9 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu từ nhà máy thủy điện Khe Diên là 54,58 tỷ đồng, và từ nhà máy thủy điện Krông H’năng là 177,33 tỷ đồng.

Năm 2021, SBA sẽ đánh giá lại hiệu quả và giải quyết các thủ tục liên quan để duy trì dự án Krông H’năng 2, xin phê duyệt đầu tư cho dự án điện gió lân cận nhà máy thủy điện Krông H’năng, cũng như lập phương án đầu tư cho dự án điện mặt trời trên lòng hồ Krông H’năng. Ngoài ra, SBA sẽ không tiếp tục nghiên cứu đầu tư dự án dự án Sông Tranh 1 do UBND tỉnh Quảng Nam đã loại dự án khỏi quy hoạch.

Ban lãnh đạo SBA cho biết, năm 2021, BSA sẽ tiết giảm chi phí hợp lý, tranh thủ mọi cơ hội tăng doanh thu, phấn đấu đạt mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu từ 1.415 đồng/ cổ phần trở lên.

Về tạm ứng cổ tức năm 2021, nếu tình hình thời tiết diễn ra thuận lợi, kết quả sản xuất kinh doanh tốt và Công ty cân đối được dòng tiền để trả nợ vay ngân hàng, Công ty sẽ tạm ứng cổ tức năm 2021 tối thiểu 7% trước 31/12/2021. SBA đề nghị đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị Công ty quyết định tỉ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2021.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/6, cổ phiếu SBA tăng 0,3% lên 16.150 đồng/ cổ phiếu.

Tin bài liên quan