Năm 2022, lãi ròng DXG giảm mạnh hơn 87%

0:00 / 0:00
0:00
Năm 2022, doanh thu thuần DXG đạt 5.581 tỷ đồng, giảm 45% và lãi sau thuế 469 tỷ đồng, giảm 71%. Lãi ròng chỉ gần 149 tỷ đồng, giảm hơn 87% so với năm 2021.
Năm 2022, lãi ròng DXG giảm mạnh hơn 87%

Trong quý 4/2022, doanh thu thuần CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) đạt 984 tỷ đồng, giảm 57%, trong đó, các mảng kinh doanh chính của DXG đều giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu bán căn hộ, đất nền giảm 69%, mảng dịch vụ môi giới bất động sản giảm 56%. Kết quả này khá tương đồng với diễn biến chung của thị trường bất động sản trong quý 4/2022.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của DXG chỉ hơn 34 tỷ đồng, bằng 13% so với con số 260 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước (chủ yếu đóng góp từ lãi từ thanh lý đầu tư), trong khi đó chi phí tài chính tăng 25% lên 168 tỷ đồng.

Kết quả, công ty ghi nhận lỗ trước thuế quý 4 hơn 424 tỷ đồng và lỗ ròng 407,6 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 245 tỷ đồng của quý 4/2021.

Theo giải trình của DXG, do tình hình khó khăn chung của thị trường ảnh hưởng đến thị trường bất động sản dẫn đến doanh số bán hàng ở mảng dịch vụ sụt giảm, trong khi công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu - lợi nhuận từ các dự án do công ty làm chủ đầu tư và đã triển khai bán hàng thành công.

Lũy kế cả năm 2022, DXG ghi nhận doanh thu thuần đạt mức 5.581 tỷ đồng, giảm 45% và lãi sau thuế 469 tỷ đồng, giảm 71% so với kết quả năm 2021. Lãi ròng chỉ đạt gần 149 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 87% so với năm 2021.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Đất Xanh tăng 8,9% so với đầu năm lên 30.771,4 tỷ đồng. Chủ đạo là tài sản ngắn hạn 27.800 tỷ đồng, bao gồm 919 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 66,4%, các khoản phải thu tăng 12,7% lên 12.169,3 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 26,7% lên 14.238 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tăng 12,6% so với đầu kỳ lên 16.751 tỷ đồng, trong đó 12.777 tỷ đồng là nợ ngắn hạn. Cơ cấu nợ của DXG được cấu trúc theo hướng giảm nợ vay ngắn hạn với mức giảm 32% về 2.023 tỷ đồng, còn nợ vay dài hạn tăng mạnh, gấp 2,5 lần so với đầu kỳ, lên 3.748 tỷ đồng. Trong nợ vay dài hạn, nợ trái phiếu là 1.788,7 tỷ đồng, tăng gần 370 tỷ đồng.

Tin bài liên quan