Năm 2022, lợi nhuận Licogi 13 (LIG) lao dốc giảm 80,4% và dòng tiền âm kỷ lục 467,1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Licogi 13 (mã LIG – sàn HNX) ghi nhận doanh thu tăng 89,4% nhưng lợi nhuận giảm 99,7% trong quý IV/2022.
Năm 2022, lợi nhuận Licogi 13 (LIG) lao dốc giảm 80,4% và dòng tiền âm kỷ lục 467,1 tỷ đồng

Lợi nhuận quý IV/2022 giảm 99,7% do hụt doanh thu tài chính và lợi nhuận khác

Trong quý IV/2022, Licogi 13 ghi nhận doanh thu đạt 1.102,69 tỷ đồng, tăng 89,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 0,1 tỷ đồng, tức giảm tới 99,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp chuyển từ âm 10,2% sang dương 2,8%.

Chính vì biên lợi nhuận gộp dương trở lại nên lợi nhuận gộp ghi nhận dương 31,04 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 59,4 tỷ đồng, tức tăng thêm 90,44 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 95,5%, tương ứng giảm 176,29 tỷ đồng về 8,22 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 78,3%, tương ứng giảm 54,13 tỷ đồng về 14,97 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 30,8%, tương ứng giảm 9,21 tỷ đồng về 20,72 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 1,18 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 25,12 tỷ đồng, tức giảm 26,3 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty ghi nhận lỗ 4,65 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 158,43 tỷ đồng.

Như vậy, hoạt động kinh doanh cốt lõi lỗ, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 99,7% chủ yếu do hụt doanh thu tài chính và lỗ hoạt động khác.

Lũy kế trong năm 2022, Licogi 13 ghi nhận doanh thu đạt 3.047,99 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 9,31 tỷ đồng, giảm 80,4% so với cùng kỳ năm trước.

Không những kinh doanh lao dốc, trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính của Licogi 13 còn âm 467,1 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 16,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 1.192,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 1.599,8 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu iBoard SSI, từ khi niêm yết (năm 2010) tới nay, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục 467,1 tỷ đồng như năm 2022. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2016, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 138,68 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Licogi 13 tăng 24,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.266,3 tỷ đồng lên 6.459,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.845 tỷ đồng, chiếm 44% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.303,7 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 853,7 tỷ đồng, chiếm 13,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 40,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 588,7 tỷ đồng lên 2.058,3 tỷ đồng và chiếm 31,9% tổng nguồn vốn.

Dùng cổ phiếu LIG đảm bảo cho lô trái phiếu mệnh giá 75 tỷ đồng

Theo nguồn tin của Báo Đầu tư Chứng khoán, Licogi 13 đang có dư nợ gói trái phiếu mệnh giá 75 tỷ đồng, phát hành ngày 31/12/2021, kỳ hạn 24 tháng, mã trái phiếu là LIGH2123001 và lãi suất 11%/năm.

Trong đó, Tài sản đảm bảo là 8.027.500 cổ phiếu LIG (1.887.500 cổ phiếu LIG của ông Bùi Đình Sơn, 1.780.000 cổ phiếu của ông Trần Phú Hải, 1.780.000 cổ phần sở hữu bởi ông Đinh Gia Khánh, 1.780.000 cổ phần sở hữu bởi Ông Nguyễn Viết Thanh, và 800.000 cổ phần sở hữu bởi bà Bùi Thị Huyên) và các tài sản bảo đảm khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/1, cổ phiếu LIG tăng 100 đồng lên 4.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan