Năm 2022, TTC Land (SCR) báo lãi gần 79 tỷ đồng

Năm 2022, TTC Land (SCR) báo lãi gần 79 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Quý IV/2022, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – TTC Land (mã chứng khoán SCR - sàn HOSE) ghi nhận doanh thu hơn 319 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước, nhưng doanh thu tài chính giảm mạnh khiến lợi nhuận chung suy giảm.

Cụ thể, doanh thu hoạt động kinh doanh chính đạt 319 tỷ đồng, tăng 185%, chủ yếu nhờ khai thác hiệu quả hoạt động kinh doanh từ cho thuê sàn thương mại tại các dự án Charmington La Pointe, TTC Plaza Bình Thạnh… đảm bảo tỷ lệ lấp đầy trên 95%. Cùng với đó là doanh thu đến từ dự án Carillon 7 tăng vào 3 tháng cuối năm, do thủ tục cấp sổ hồng cho cư dân được triển khai khẩn trương, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng của TTC Land.

Lợi nhuận gộp đạt 81 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 25%, nhích nhẹ so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm tới 84,82%, đạt 35,96 tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính giảm 23%, ghi nhận 174 tỷ đồng, do TTC Land thực hiện thu hồi các khoản cho vay ngắn hạn trong năm và trích trước các khoản chi phí tài chính, nên lợi nhuận sau thuế suy giảm.

Lũy kế cả năm 2022, TTC Land ghi nhận doanh thu hoạt động kinh doanh chính gần 900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 79 tỷ đồng, sụt giảm khá mạnh so với năm 2021. Đây cũng là bức tranh chung của ngành bất động sản trong năm vừa qua, nhất là quý IV khi thị trường chịu tác động mạnh bởi lãi suất tăng cao và nhu cầu sụt giảm.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản TTC Land đạt 9.691 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, trong đó, chiếm tỷ trọng lớn vẫn đến từ hàng tồn kho 2.776 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản dở dang tập trung tại các dự án trọng điểm.

Các khoản phải thu ngắn hạn 2.980 tỷ đồng, dài hạn 1.267 tỷ đồng, và đầu tư tài chính dài hạn 1.004 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả 4.623 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ngắn và dài hạn 1.908 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 5.068 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu là 0,37 lần, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 0,9 lần, thấp so với trung bình ngành. Tỷ số thanh toán hiện hành là 1,77 lần, tỷ số thanh toán nhanh xấp xỉ 0,95 lần, đảm bảo khả năng thanh toán được kiểm soát. Cùng với đó, Công ty cũng không có dư nợ trái phiếu trong cơ cấu nợ.

Vào đầu tháng 12/2022, 29.305.472 cổ phiếu SCR được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) do phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành lên 395.661.775 cổ phiếu.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/1, cổ phiếu SCR đứng tại mức giá 6.380 đồng/CP.

Tin bài liên quan